• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.279,06 -1,69/-0,13%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:35:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.279,06   -1,69/-0,13%  |   HNX-INDEX   244,83   -0,19/-0,08%  |   UPCOM-INDEX   97,75   -0,39/-0,40%  |   VN30   1.295,48   -6,33/-0,49%  |   HNX30   541,98   +0,72/+0,13%
15 Tháng Bảy 2024 2:40:48 CH - Mở cửa
Ngành: Viễn thông (Mã ICB: 6000) 1480,53   -14,10/-0,94%
Cập nhật lúc 15/07/2024
DANH SÁCH CÔNG TY
Mã CK Tên công ty Giá gần nhất Thay đổi % Thay đổi Khối lượng
ABC  CTCP Truyền thông VMG 14,70 -0,30 -2,00% 69.000
FOX  CTCP Viễn thông FPT 101,00 -0,50 -0,49% 81.100
VGI  Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel 107,80 -1,10 -1,01% 440.700
 
Thống kê ngành
Định giá
P/E 108,81
P/B 10,21
P/S 8,15
Khả năng sinh lợi
Tỷ lệ lãi gộp 32,15%
Tỷ lệ EBIT 11,25%
Tỷ lệ lãi từ hoạt động KD 11,07%
Tỷ lệ lãi ròng 7,43%
Sức mạnh tài chính
Khả năng thanh toán nhanh 2,25
Khả năng thanh toán hiện hành 2,33
Nợ dài hạn/Vốn CSH 0,01
Tổng nợ/Vốn CSH 0,74
Hiệu quả quản lý
ROA 6,04%
ROE 12,35%
ROIC 8,56%