• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.282,02 -0,28/-0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.282,02   -0,28/-0,02%  |   HNX-INDEX   244,36   +0,39/+0,16%  |   UPCOM-INDEX   100,58   +1,31/+1,32%  |   VN30   1.319,93   -2,43/-0,18%  |   HNX30   537,05   -1,41/-0,26%
22 Tháng Sáu 2024 5:39:15 CH - Mở cửa
Báo cáo phân tích
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang Kích thước

BMP - Quý I/2024: Báo cáo phân tích kết quả kinh doanh

Tóm tắt báo cáo phân tích kết quả kinh doanh Quý I/2024

04/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 3 280 Kb

SGN - Báo cáo năm 2023: Phân tích hệ số nguy cơ phá sản Z-SCORE - AN TOÀN

Xét với doanh nghiệp sản xuất: Z-Score của SGN năm 2023 đạt 8.16, thấp hơn so với năm 2022 (8.24). Z-Score > 2.99, cho thấy Doanh nghiệp nằm trong vùng...

04/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 3 389 Kb

SGN - Quý I/2024: Báo cáo tổng quan KQKD

Tóm tắt báo cáo tổng quan kết quả kinh doanh Quý I/2024

04/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 365 Kb

CLW - Báo cáo năm 2023: Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn năm 2023 của CLW đạt 322.3 tỷ tỷ VNĐ đồng, tăng trưởng 20.2% so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn...

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 445 Kb

COM - Báo cáo năm 2023: Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn của COM năm 2023 giảm tỷ VNĐ 14.6% so với năm trước, đạt 199.9 tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm...

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 439 Kb

SRC - Báo cáo năm 2023: Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn năm 2023 của SRC đạt 631.1 tỷ đồng, tăng trưởng 19.1% so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên...

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 448 Kb

PVT - Báo cáo năm 2023: Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tài sản ngắn hạn năm 2023 của PVT đạt 6,297 tỷ tỷ VNĐ đồng, tăng trưởng 0.18% so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm...

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 441 Kb

STK - Báo cáo năm 2023: Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tổng tài sản của STK năm 2023 tăng trưởng 39.9% so với năm trước, đạt 2,974 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn và tài sản...

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 440 Kb

CTF - Báo cáo năm 2023: Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn

Tổng tài sản của CTF năm 2023 tăng trưởng 44.8% so với năm trước, đạt 3,657 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài...

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 5 436 Kb

HDG - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 336 Kb

SFI - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 340 Kb

BTT - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 340 Kb

SSC - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 334 Kb

ILB - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 325 Kb

KBC - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 343 Kb

PVD - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 334 Kb

DHC - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 341 Kb

QNP - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 343 Kb

CLW - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 340 Kb

COM - Báo cáo năm 2023: Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT

Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn vốn DUPONT năm 2023

10/06/2024 FireAnt Tiếng Việt 4 335 Kb