• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.282,02 -0,28/-0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.282,02   -0,28/-0,02%  |   HNX-INDEX   244,36   +0,39/+0,16%  |   UPCOM-INDEX   100,58   +1,31/+1,32%  |   VN30   1.319,93   -2,43/-0,18%  |   HNX30   537,05   -1,41/-0,26%
22 Tháng Sáu 2024 5:06:21 CH - Mở cửa
Doanh nghiệp “họ Viettel” kinh doanh ra sao?
Nguồn tin: Diễn đàn doanh nghiệp | 14/11/2023 9:35:00 CH
Giữa hàng loạt doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong phục hồi sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp “họ Viettel” đang ghi nhận kết quả khả quan tại cuối quý III/2023.
 
Cụ thể, theo báo cáo tài chính quý Ill/2023, Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel (UpCOM: VTP) ghi nhận doanh thu đạt 4.792 tỷ đồng, giảm gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng lĩnh vực Bưu chính (bao gồm chuyển phát và logistics) ghi nhận doanh thu quý Ill/2023 tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, tăng 7% so với kế hoạch quý và tăng 11,5% so với quý liền trước.
 
 
 
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của VTP tăng 39,6% so với cùng kỳ, lên hơn 17 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng hơn 33% so với cùng kỳ, lên gần 18 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh lên 400% và hơn 51% so với cùng kỳ. Sau cùng, doanh nghiệp báo lãi đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng hơn 82% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Viettel Post đạt doanh thu hơn 14.483 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ, thực hiện 107,7% kế hoạch 9 tháng và đạt xấp xỉ 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 276 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Quý III/2023, Viettel Post đẩy mạnh kinh doanh vào các lĩnh vực cốt lõi mang lại lợi nhuận cao như chuyển phát, logistics, supply chain... Đây là lý do giúp lợi nhuận đạt mức tăng trưởng lên đến 82% so với cùng kỳ và là mức lợi nhuận cao nhất trong năm.
 
Năm 2023, Viettel Post thu hẹp một số lĩnh vực lợi nhuận thấp (viễn thông, thương mại), tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi với biên lợi nhuận cao (chuyển phát & logistics). Nhiều lĩnh vực mới cũng được đưa vào hoạt động như cung cấp giải pháp toàn trình supply chain, thương mại điện tử xuyên biên giới, vận tải, forwarding...
 
Tương tự, Tổng Công ty CP Công trình Viettel (HoSE: CTR) ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.083 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Với việc giá vốn bán hàng ở mức cao, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của CTR đạt hơn 232 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.
 
 
 
 
Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính của CTR tăng mạnh lên gần 23 tỷ đồng, tăng hơn 666% so với cùng kỳ năm 2022. Đi kèm với đó là chi phí cho hoạt động này cũng tăng mạnh lên gần 23 tỷ đồng, so với chỉ hơn 1,2 tỷ đồng của cùng kỳ, do doanh nghiệp tăng mạnh nợ vay.
 
Sau khi khấu trừ chi phí, CTR báo lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt hơn 175 tỷ đồng và hơn 140 tỷ đồng, tăng gần 9,3% so với cùng kỳ năm 2022.
 
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTR đạt 8.124 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 373 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp hoàn thành 78,4% kế hoạch doanh thu và 76,6% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
 
Một doanh nghiệp “họ Viettel” khác là Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (UpCOM: VGI) mặc dù cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm, nhưng cũng đã lấy lại được mức lợi nhuận nghìn tỷ, sau khi lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II/2023.
 
 
 
Cụ thể, trong quý III, VGI mang về 7.326 tỷ, tăng gần 1.000 tỷ, tương ứng tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của VGI đạt 3.750 tỷ đồng, tăng 142 tỷ so với cùng kỳ, tỷ lệ lãi gộp tiếp tục duy trì ở mức cao 51%, tương ứng cử 2 đồng doanh thu thì VGI có hơn 1 đồng lãi.
 
Trong kỳ, doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng hơn 8,6% so với cùng kỳ, lên hơn 1.678 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng tăng hơn 57% so với cùng kỳ, lên 859 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng nhưng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 
Sau khi trừ chi phí, VGI báo lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 2.110 tỷ đồng và hơn 1.409 tỷ đồng, giảm lần lượt gần 12% và gần 19,5% so với cùng kỳ năm trước.
 
Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân là do VGI tiếp tục thận trọng trích lập dự phòng phải thu đối với Công ty Viettel Myanmar và ảnh hưởng bởi lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại Công ty mẹ và các Công ty thị trường (gồm Viettel Burundi và Viettel Tanzania), nếu loại trừ khoản dự phòng và lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện này thì lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý III/2023 tăng 354 tỷ đồng so với cùng kỳ;
 
Do kết quả kinh doanh cốt lõi của VGI tiếp tục có sự tăng trưởng tốt, trong Quý III/2023, hầu hết các Công ty thị trường (bao gồm cả Công ty con và Công ty liên kết) đều tăng trưởng ấn tượng về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó: Movitel tại Mozambique +34%, Unitel tại Lào +23%, Telemor tại Đông Timor +21%, Natcom tại Haiti +17%, Metfone tại Campuchia +13%, Mytel tại Myanmar +10%; đặc biệt các Công ty Ví điện tử cũng tăng trưởng rất ấn tượng như: M_Mola (Mozambique) +593%, Starfintech (Lào) +93%, Telemor Fintech (Dông Timor) +96%, Halopesa (Tanzania) +31%, Emoney (Cambodia) +41%.
 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, VGI mang về hơn 20.629 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do lỗ trong quý III, nên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 784 tỷ đồng, giảm mạnh gần 82% so với cùng kỳ năm trước.