• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.278,16 -2,59/-0,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:25:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.278,16   -2,59/-0,20%  |   HNX-INDEX   244,50   -0,52/-0,21%  |   UPCOM-INDEX   97,56   -0,58/-0,59%  |   VN30   1.296,45   -5,36/-0,41%  |   HNX30   540,75   -0,51/-0,09%
15 Tháng Bảy 2024 2:27:37 CH - Mở cửa
Nhận định chuyên gia 
 
Cập nhật thị trường
 VN-INDEX 1.279,23 -1,52/-0,12%
 HNX-INDEX 244,56 -0,46/-0,19%
 UPCOM-INDEX 97,72 -0,42/-0,43%
 VN30 1.296,84 -4,97/-0,38%
 HNX30 541,14 -0,12/-0,02%
 VNXALL 2.110,19 -6,66/-0,31%
Tiêu điểm
Khi hệ thống KRX cho phép giao dịch trong ngày, thanh khoản nhiều tỷ USD mỗi phiên sẽ phổ biến

Ví dụ như tại Hàn Quốc, kể từ khi áp dụng Day-trading giá trị giao dịch tăng gấp 4 lần và khối lượng giao dịch tăng gấp 13 lần. Nghiệp vụ này cũng thu hút thêm được một số lượng lớn các nhà đầu tư tham gia đặc biệt là những nhà đầu tư nhỏ lẻ...