• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.282,02 -0,28/-0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.282,02   -0,28/-0,02%  |   HNX-INDEX   244,36   +0,39/+0,16%  |   UPCOM-INDEX   100,58   +1,31/+1,32%  |   VN30   1.319,93   -2,43/-0,18%  |   HNX30   537,05   -1,41/-0,26%
22 Tháng Sáu 2024 5:23:35 CH - Mở cửa
AGP: Trần Nguyễn Minh Hiền - Kế toán trưởng - đã mua 15.000 CP
Nguồn tin: HNX | 11/06/2024 5:53:00 CH
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Nguyễn Minh Hiền
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: AGP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43.490 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 58.490 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 15.000 CP0,25%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hết thời gian thực hiện giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/05/2024
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/06/2024.