• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.282,02 -0,28/-0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.282,02   -0,28/-0,02%  |   HNX-INDEX   244,36   +0,39/+0,16%  |   UPCOM-INDEX   100,58   +1,31/+1,32%  |   VN30   1.319,93   -2,43/-0,18%  |   HNX30   537,05   -1,41/-0,26%
22 Tháng Sáu 2024 3:54:14 CH - Mở cửa
POM: Thép Pomina lỗ thêm 110 tỷ trong Quý 3, tiền mặt sụt giảm 93%
Nguồn tin: Congluan.vn | 03/11/2023 1:35:20 CH
 Lượng tiền mặt của Thép Pomina (POM) sụt giảm tới 93% tại cuối Quý 3, công ty cũng vừa lỗ thêm 110,4 tỷ đồng.
 
Thép Pomina thua lỗ thêm 110,4 tỷ trong Quý 3
 
CTCP Thép Pomina (Mã POM) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 3 với doanh thu đạt 503,5 tỷ đồng, giảm 83,1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 508,7 tỷ đồng cho thấy tình trạng kinh doanh dưới giá vốn vẫn đang tiếp diễn. Kết quả lợi nhuận gộp của POM ghi nhận ở mức âm 5,2 tỷ đồng, 
 
Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 32,3%. Chi phí tài chính với phần lớn là chi phí lãi vay đã giảm 50,5% xuống còn 58,9 tỷ đồng. Chi phí bán hàng chiếm 1,2 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận ở âm 6,9 tỷ đồng. Công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 47,1 tỷ đồng.

 
Thép Pomina tiếp tục thua lỗ thêm 110,4 tỷ đồng trong Quý 3 (Ảnh TL)
 
Sau khi trừ đi hết các chi phí và thuế, Thép Pomina còn lỗ sau thuế 110,4 tỷ đồng. Khoản lỗ này đã giảm hơn nhiều so với cùng kỳ thua lỗ 715,6 tỷ đồng.
 
Luỹ kế doanh thu 9 tháng đầu năm của Thép Pomina đạt 2.948 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận âm 647,4 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn so với khoản lỗ 707,5 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2022.
 
So sánh với mục tiêu năm 2023, doanh thu 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng thì hiện tại POM mới chỉ hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và gần như chắc chắn đã vỡ kế hoạch lợi nhuận năm.
 
Nợ vay dài hạn tăng 55%, tổng nợ vay gia tăng trong cơ cấu nguồn vốn
 
Tại cuối Quý 3/2023, POM ghi nhận tổng tài sản ở mức 10.688,9 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Lượng tiền mặt của công ty sụt giảm mạnh từ 206,3 tỷ đầu kỳ giờ chỉ còn 14,3 tỷ đồng, tương đương sụt giảm 93%. Công ty cũng không ghi nhận khoản tiền gửi đáng chú ý nào tại ngân hàng.
 
Phần lớn tài sản của công ty tồn tại dưới dạng tài sản dài hạn, chiếm 7.343,8 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng cơ bản dở dang đang chiếm 5.796,9 tỷ đồng.
 
Về cơ cấu nguồn vốn, POM ghi nhận nợ phải trả chiếm 8.690,4 tỷ đồng, tương đương với 81,3% tổng nguồn vốn. Công ty đang vay nợ ngắn hạn 5.205,1 tỷ đồng cùng với khoản vay nợ dài hạn 1.146 tỷ đồng.
 
Lượng nợ vay dài hạn đã có xu hướng tăng mạnh, thêm 55% so với đầu kỳ, kéo tổng nợ vay cả ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 3,1% so với thời điểm đầu năm.
 
Dòng tiền kinh doanh âm 253,2 tỷ đồng 
 
Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ Quý 3/2023, POM ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 253,2 tỷ đồng trong khi kỳ trước vẫn đang dương 46,6 tỷ.
 
Công ty không phải chi nộp thuế thu nhập trong kỳ nhưng tiền chi trả lãi vay chiếm tới 168,8 tỷ đồng. Tiền chi trả cho người lao động ngược lại giảm từ 256,2 tỷ xuống chỉ còn 86,9 tỷ đồng.
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ chiếm 5,2 tỷ đồng, cùng kỳ ghi nhận 10,7 tỷ đồng cho thấy công ty không có sự mở rộng hoạt động đầu tư nổi bật nào trong suốt một thời gian dài.
 
Bên cạnh đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 56 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là âm 244,3 tỷ cho thấy POM đang phải tăng cường vay nợ để bù đắp dòng tiền âm từ hoạt động kinh doanh.