• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.282,02 -0,28/-0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.282,02   -0,28/-0,02%  |   HNX-INDEX   244,36   +0,39/+0,16%  |   UPCOM-INDEX   100,58   +1,31/+1,32%  |   VN30   1.319,93   -2,43/-0,18%  |   HNX30   537,05   -1,41/-0,26%
22 Tháng Sáu 2024 4:02:38 CH - Mở cửa
Thống kê thị trường
Tổng hợp toàn thị trường
  Mua Bán Mua-Bán
Khối lượng 92.178.228 125.311.185 -33.132.957
% KL toàn thị trường 11,04%
15,01%
 
Giá trị 2426,60 tỷ 3432,16 tỷ -1005,56 tỷ
% GT toàn thị trường 12,97%
18,35%
 
Cập nhật lúc 3:05:01 CH
Biểu đồ NĐTNN mua bán ròng
Theo khối lượng: Biểu đồ trên. Theo giá trị: Biểu đồ dưới.
Thống kê chi tiết
Sắp xếp theo   
Mã CK Giá gần nhất Thay đổi Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
AAA  11,50 +0,25/+2,22% 364.210.754 16.800 26.721 -9.921 189.780 304.080 -114.300
AAM  8,29 -0,10/-1,19% 5.941.364 0 200 -200 0 1.660 -1.660
AAT  4,22 +0,07/+1,69% 34.782.000 0 20 -20 0 80 -80
ACG  49,40 -1,40/-2,76% 17.282.263 1.100 300 800 54.630 15.140 39.490
ACL  13,75 +0,50/+3,77% 18.682.638 1.200 11.100 -9.900 16.420 152.160 -135.740
ADG  17,10 +0,15/+0,88% 3.773.888 0 6.300 -6.300 0 101.620 -101.620
ADP  27,45 -1,50/-5,18% 22.844.510 0 500 -500 0 14.480 -14.480
ADS  13,95 +0,60/+4,49% 37.796.439 0 75.000 -75.000 0 1.035.410 -1.035.410
AGG  24,50 -0,30/-1,21% 55.761.633 12.800 106.314 -93.514 315.720 2.621.300 -2.305.580
AGM  4,29 -0,06/-1,38% 0 0 68.200 -68.200 0 292.630 -292.630
AGR  20,55 -0,30/-1,44% 214.293.976 0 3.500 -3.500 0 72.610 -72.610
ANV  34,00 +0,25/+0,74% 64.241.873 300 22.400 -22.100 10.190 763.330 -753.140
APG  12,80 -0,20/-1,54% 203.004.622 0 8.000 -8.000 0 104.610 -104.610
APH  9,60 +0,20/+2,13% 174.836.524 0 29.135 -29.135 0 275.810 -275.810
ASM  11,50 -0,05/-0,43% 121.818.153 0 15.400 -15.400 0 178.450 -178.450
AST  67,10 +2,70/+4,19% 2.588.280 16.100 100 16.000 1.072.530 6.680 1.065.850
BAF  21,00 +0,05/+0,24% 68.345.023 89.400 99.971 -10.571 1.888.470 2.126.290 -237.820
BCG  8,90 -0,05/-0,56% 259.366.528 3.600 66.600 -63.000 32.290 597.130 -564.840
BCM  64,00 0,00/0,00% 492.735.531 55.200 131.000 -75.800 3.531.030 8.392.580 -4.861.550
BFC  40,05 +0,05/+0,12% 24.715.726 69.800 86.400 -16.600 2.809.370 3.509.280 -699.910